کم کم دارم عادت میکنم به لیلا ،به دغدغه هاش، حساسیتاش، احساستش 

تنها چیزی که الان یکم فقط یه قدم میتونه عقبم نگه داره اینکه

آیا اونم همینقدر حوصله خرج میکنه پایه حرفام؟

نمیدونم ، این یه نکته رو میزارم تو یه گوشه ذهنم و بقول خودم منتظر نتیجه میمونم

میتونه تبدیل به یه دوست خوب بشه خوبه خوب....

منبع : مردن امرساده ای ایست |لیلا
برچسب ها :